Willa Górski Wierch - Rzepiska


REGULAMIN REZERWACJI I PŁATNOŚCI

1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe w przeciągu 1 dnia roboczego od daty rezerwacji (decyduje data wpłaty).
2. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie: 536-531-655 lub drogą mailową: kontakt@gorskiwierch.pl
4. W przypadku skrócenia okresu pobytu objętego rezerwacją opłata wynosi 100% ceny usługi noclegowej.
4a. W przypadku przyjazdu w opóźnionym terminie rezerwacja może być podtrzymana pod warunkiem pobrania całkowitej kwoty przed przyjazdem oraz wcześniejszym powiadomieniu minimum 2 doby wcześniej.
5. W recepcji dodatkowo pobieranna jest opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł od osoby za dobe (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bukowina. Tatrzańska)
6. W pakietach i terminach obejmujących Święta Bożego Narodzenia, okres sylwestrowo-noworoczny, ferii zimowych, Wielkanocy, weekendu majowego oraz wakacji za anulację rezerwacji lub skrócony pobyt należność nie jest zwracana.
7. Rezygnacja z pobytu zgłoszona po otrzymaniu zadatku przez Kierownictwo Willi Górski Wierch, złożona na piśmie w terminie 21 dni przed datą początku pobytu (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę) w przypadku pozostałych terminów(dotyczy pkt 6), skutkuje rozwiązaniem umowy, a otrzymany zadatek podlega zwrotowi.
8. Złożenie rezygnacji w terminach krótszych niż wymienione oznacza odstąpienie od umowy a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu cywilnego).
9. Usługodawca może wyrazić zgodę na zwrot zadatku tylko w wyjątkowych udokumentowanych wypadkach losowych w okresie niskiego sezonu.
10. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy willi.
11. W przypadku chęci otrzymania faktury klient zobowiązany jest do zgłoszenia takiej informacji w momencie dokonywania rezerwacji.
12.W przypadku nie pojawienia się Gościa w Willi, Willa podtrzymuje rezerwację do godziny 09:00 dnia następnego, po tym czasie rezerwacja jest anulowana bez możliwości jej przywrócenia.
13. Aby skorzystać z promocji zawartej w zakładce "promocje" wymagane jest całkowite opłacenie rezerwacji (100%) która nie podlega zwrotowi niezależnie od okresu rezerwacji. 
14. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Willi Górski Wierch.
 


REGULAMIN OBIEKTU

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00. W przypadku braku wymeldowania gościa do godziny 11.00 naliczana jest opłata w wysokości 50 zł za każda rozpoczętą godzine za jeden pokój.
3. Wynajmując pokój Gość określa czas swojego pobytu, w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.
4. Opłaty za zakwaterowanie w Obiekcie oraz inne usługi określa ''Cennik'' znajdujący się na stronie www.gorskiwierch.pl .
5. Goście Obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika Recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.
6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego Obiektu.
7. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 - 7.00.
8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do 20.00.
9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
10. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 5.000 zł.
11. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu.
12. Obiekt nie jest przystosowany do przebywania zwierząt i z tego względu nie możemy przyjąć osób pragnących wypoczywać w towarzystwie swoich ulubieńców.
13. W przypadku zgubienia klucza Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 złotych.
14. W momencie przekazania przez Recepcję kluczy do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy to zgłosić w Recepcji.
15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilających energią elektryczną lub innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
16. Willa Górski Wierch świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi natychmiastową reakcję. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
17. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 11.00. Prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
18. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
19. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
- udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą
- przechowanie bagażu
- Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego. Przechowanie sprzętu sportowego.
20. Willa Górski Wierch ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
21. W Obiekcie zabronione jest:
- zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa)
- zapraszanie i przyjmowanie Gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa)
- zachowanie Gości i osób korzystających a usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
- chodzenie w butach narciarskich po Willi oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
22. Do przechowywanie butów narciarskich, nart, kijków, desek służy narciarnia - specjalnie przystosowane pomieszczenie z suszarnią udostępniane bezpłatnie.
23. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu zobowiązane będą do niezwłocznego opuszczenia Obiektu.
24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
25. Gości wychodzących na wycieczki w wysokie partie gór prosimy o pozostawienie w Recepcji informacji o planowanej trasie i godzinie powrotu.
26. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną w przypadku, gdy przedmioty te nie zostały złożone na przechowanie do depozytu w Recepcji.
27.Obiekt nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione wmiejscach publicznych, tj. sala bilardowa, sala kominkowa, pokój zabaw, ogólnodostepna kuchnia i korytarze.
28. Obiekt nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie kupony rabatowe/zniżki otrzymane od naszych partnerów, które oferowane są naszym Gościom w recepcji. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zniżek/kuponów prosimy bezpośrednio kierować do organizatora usługi. 
29. Regulamin obiektu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gorskiwierch.pl, w drodze indywidualnego indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach meldunkowych.


REGULAMIN NINIEJSZY ZATWIERDZONY ZOSTAŁ PRZEZ WŁAŚCICIELI, KIEROWNICTWO ORAZ PRACOWNIKÓW OBIEKTU I OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LIPCA 2015 ROKU.